huset

NISSERSKA HUSET
-DET KREATIVA HUSET I FALUN

Det man idag kallar för Nisserska Huset byggdes 1896. Huset var ursprungligen en vårdinstitution, men andra verksammheter flyttade under åren in i lokalerna.

1997, drygt hundra år efter husets tillblivelse, bestämde sig Landstinget Dalarna för att hyra ut lokalerna till konstnärlig verksamhet. På så vis uppstod ett kulturcentrum med ateljéer, en amatörteater samt ett medicinhistoriskt museum.

Idag finns det 14 ateljéer med skiftande verksamhet i huset.

Ateljéföreningen Nisserska Huset bildades för att bättre kunna tillgodose
konstnärernas gemensamma intressen. I övrigt arbetar medlemmarna
självständigt, oberoende av varandra.


MEDLEMMAR

huset
Webbmaster: Jesper Eriksson